Close

Etsi sivustolta

Joustavaa johtamista rakentamishankkeisiin

Projektinjohtopalvelu

Projektinjohtopalvelu (PJP) on joustava, nopea ja edullinen toteutusmuoto. PJP:ssä hankkeen tilaajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin myös toteutusvaiheessa.

Projektinjohtopalvelu (PJP) on rakentamisen toteutusta tilaajan palkkaamalla projektiorganisaatiolla suunnitteluvaiheesta rakennuksen luovutukseen. PJP:ssä Saraco toimii tilaajan projektiorganisaationa vastaten suunnittelun ja rakentamisen johtamisesta ja tuoden hankepäätökset tilaajan päätettäväksi siinä laajuudessa kuin tilaaja haluaa. Rakennustyöt kilpailutetaan ja jaetaan osaurakoitsijoiden tehtäväksi, ja päätoteuttajana toimien Saraco johtaa toteutusta hoitaen myös vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Lisätietoja antaa

Saraco
Markku Hyttinen

Projektijohtaja
+358 40 843 9393
etunimi.sukunimi@saraco.fi

Saraco
Jukka Posti

Toimitusjohtaja
+358 40 524 3930
etunimi.sukunimi@saraco.fi

Projektinjohtopalvelumalli soveltuu parhaiten, kun:

Hanke on hyvin monimutkainen ja laaja sekä pitkäkestoinen

Tilaaja haluaa säilyttää vaikutusmahdollisuutensa kaikissa ratkaisuissa koko ajan

Hankkeen aikataulu halutaan lyhyeksi ja nopean aloituksen merkitys on suuri

Hankkeen suunnitteluaikaa halutaan pidentää, vaikka hankkeen kokonaisaikaa lyhennetään

Suunnitelmia halutaan kehittää hankeen edetessä yhteistyössä osaurakoitsijoiden ja tuotetoimittajien kanssa

Tilaaja haluaa hallita kokonaiskustannuksia avoimen kustannusseurannan tiedoin

Projektinjohtopalvelumallilla saavutetaan:

Kilpailun maksimointi tilaajan hyödyksi

Joustavuus suunnitelmamuutosten suhteen, parempi mahdollisuus kehittää suunnitelmia rakennusaikana

Tilaajan suora osallistuminen kaikkiin päätöksiin

Tilaajan ja toteuttajan kanssa yhteinen projektinjohto-organisaatio, räätälöitävissä tarpeen mukaan

Lyhyt toteutusaika

Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen limittäminen ja aikataulun hallinta

Kustannusten ja laadun ohjaus haluttuun suuntaan (tarkka kustannustieto)

Ajankohtaista

Järjestelmässä ei uutisia aiheesta Projektinjohtopalvelu.
Saraco pähkinänkuoressa

25 vuoden mittainen kokemus

Kokemus mahdollistaa keskittymisen olennaiseen, ennakoimaan riskit ja näkemään mahdollisuudet. Kokemus yhdistettynä luovuuteen mahdollistaa parhaan asiakasarvon tuottamisen.

Asiantuntijuutta alusta loppuun

Saracossa työskentelee joukko ammattilaisia, joiden kyky maksimoida kiinteistöjen potentiaali ja optimoida kustannukset tuo asiakkaalle lisäarvoa projektin jokaisessa vaiheessa.

Asiakkaan tarpeita vastaavia tiloja

Kiinteistö menestyy, jos sen käyttäjät viihtyvät kiinteistössä. Talossa on silloin sijaintiin ja talon luonteeseen sopivat käyttäjät, ja tilat ja arkkitehtuuri vastaavat käyttäjien tarpeita. Tällaiset kiinteistöt ovat parhaita rakennuspalikoita elävän ja kestävän kaupungin rakentamisessa. Tällaisia hankkeita Saraco haluaa olla tekemässä.