Close

Etsi sivustolta

Johdamme projekteja, joiden lopputuloksena syntyy ihmisiä palvelevia tiloja ja menestyviä kiinteistöjä.

Projektinjohtaminen ja rakennuttaminen

Palveluistamme löydät sopivan vaihtoehdon pienemmistä osasuorituksista aina kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin saakka. Tarvittaessa johdamme läpi koko hankkeen ja ojennamme avaimet valmiiseen kohteeseen.

Monipuolinen kokemuksemme toimisto-, liike-, julkisten, tuotanto-, logistiikka- ja asuintilojen rakennuttamisesta sekä uudis- että korjaushankkeissa takaa, että löydämme tarkoituksenmukaisen toimintamallin jokaiselle hankkeelle. Tunnistamalla rakennusten potentiaalin sekä ymmärtämällä erilaisten käyttötarkoitusten vaatimukset pystymme toteuttamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset ratkaisut sekä tavoitteiden mukaiset lopputulokset.

Saraco on muista rakennusalan toimijoista riippumaton yritys. Me emme tee rakennussuunnittelua eikä meillä ole urakoitsijaintressiä tai omia kiinteistökehityshankkeita. Se tarkoittaa, että johdamme hankkeita nimenomaan asiakkaamme edusta huolehtien. Me keskitymme tekemään sitä, missä olemme hyviä: johtamaan vaativia projekteja alusta loppuun saakka vahvalla ammattitaidolla ja monipuolisella kokemuksella.

Lisätietoja antaa

Saraco
Jukka Posti

Toimitusjohtaja
+358 40 524 3930
etunimi.sukunimi@saraco.fi

Saraco
Juha Sarakorpi

Hallituksen puheenjohtaja
+358 40 534 6628
etunimi.sukunimi@saraco.fi

Asiantuntijuuttamme voit hyödyntää kaikissa projektin vaiheissa. Palveluosaamiseemme kuuluu muun muassa:

Taustaselvitykset (mm. tarve- ja hankeselvitykset)

Selvitämme hankkeen toteutusvaihtoehdot, arvioimme niiden kannattavuutta, mahdollisuuksia ja riskejä.

Projektin organisointi

Kokoamme hankkeeseen sopivat toimijat ja luomme menettelyt, joilla projektin tavoitteet varmistetaan parhaiten.

Suunnittelun johtaminen

Ohjaamme arkkitehdin ja muiden asiantuntijoiden työtä hanketavoitteiden mukaisesti sparraten ja heidän osaamistaan arvostaen.

Rakentamisen valmistelu – urakkamuodot, kilpailutus ja sopimukset

Valitsemme hankkeen vaativuuden ja suhdannetilanteen perusteella sopivimman urakkamuodon. Kilpailutamme rakentamisen yleisten pelisääntöjen mukaisesti ja laadimme huolellisesti kattavan sopimuskokonaisuuden.

Rakentamisen ohjaus

Valvomme ja koordinoimme urakoitsijoiden toimintaa ja huolehdimme siitä, että rakentajilla on hyvät edellytykset laadukkaaseen työhön.

Vastaanotto

Varaamme riittävän ajan koekäytöille, mittauksille ja säädöille. Varmistamme, että käyttöönotettavat tilat on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja että hanke vastaa kokonaisuudessaan sille asetettuja laatuvaatimuksia. Huolehdimme, että urakoitsijat hoitavat jälkityöt viipymättä. Varmistamme, että tilojen käyttäjät voivat muuttaa käyttövalmiisiin tiloihin.

Takuuaikaiset tehtävät

Järjestämme takuutarkastukset ja valvomme takuutöiden suorittamisen.

Käytön aikaiset muutokset

Käyttäjien tarpeet voivat muuttua vuosien saatossa ja käyttäjien vaihtuessa. Toteutamme tehokkaasti vaativimmatkin tilamuutokset.

Ajankohtaista

26.1.2018 Projektinjohtaminen ja rakennuttaminen
KOy Helsingin Lepakko muutettiin monen käyttäjän taloksi

Saraco aloitti hankkeessa Ilmarisen rakennuttajakonsulttina alkuvuonna 2015. Hanke toteutettiin noin 15 osaprojektina, joista viimeinen valmistui syksyllä 2017. Hanke käsitti vuokralaistilojen sekä monien yleisten ja yhteiskäyttöisten tilojen muutoksia. Ilmarisen lisäksi taloon…

24.1.2018 Projektinjohtaminen ja rakennuttaminen
Espoonlahden kirkon perusparannus yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana

Yhteistoimin­nallinen malli toimi hankkeessa hyvin. Hankeosapuolet saivat yhdessä ratkaistua vaikeita ongelmia, ja muutoksista huolimatta hanke saatiin valmiiksi eurolleen budjetissa. Kuten laajoissa korjaushankkeissa aina, suuriakin yllätyksiä kohdattiin ­– kirkon katto oli…

24.1.2018 Projektinjohtaminen ja rakennuttaminen
Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus

Vaativa peruskorjaus valmistui toukokuussa 2017. Teatteri muutti kesän aikana väistötiloista takaisin upeasti uusittuun, alun perin vuonna 1967 valmistuneeseen taloonsa. Rakennussuunnittelu aloitettiin lokakuussa 2013, jolloin Saraco sai projektin hoidettavakseen. Rakennustyöt käynnistyivät…

Saraco pähkinänkuoressa

25 vuoden mittainen kokemus

Kokemus mahdollistaa keskittymisen olennaiseen, ennakoimaan riskit ja näkemään mahdollisuudet. Kokemus yhdistettynä luovuuteen mahdollistaa parhaan asiakasarvon tuottamisen.

Asiantuntijuutta alusta loppuun

Saracossa työskentelee joukko ammattilaisia, joiden kyky maksimoida kiinteistöjen potentiaali ja optimoida kustannukset tuo asiakkaalle lisäarvoa projektin jokaisessa vaiheessa.

Asiakkaan tarpeita vastaavia tiloja

Kiinteistö menestyy, jos sen käyttäjät viihtyvät kiinteistössä. Talossa on silloin sijaintiin ja talon luonteeseen sopivat käyttäjät, ja tilat ja arkkitehtuuri vastaavat käyttäjien tarpeita. Tällaiset kiinteistöt ovat parhaita rakennuspalikoita elävän ja kestävän kaupungin rakentamisessa. Tällaisia hankkeita Saraco haluaa olla tekemässä.